18. mei, 2015

Foro Vittorio Emanuele II

Wat Ortigia, het oude stadsdeel van Siracusa, zo mooi maakt is dat het een schiereilandje is dat vrijwel rondom door water is omgeven. Sinds de derde brug rond de jaarwisseling ten behoeve van een groot hotel werd afgebroken is het nog met twee bruggen met de rest van de stad verbonden. Aan de westkant van Ortigia loopt het Foro Vittoria Emanuele II, een halve kilometer lange boulevard langs de grote haven van Siracusa. Gemaakt voor een prachtige wandeling met uitzicht op de ondergaande zon. Mits er geen werkzaamheden zijn. En die zijn er bijna altijd. Toen wij hier in 2009 voor het eerst kwamen werd het uitzicht door grote betonblokken verspert. Die moesten de havenwand versterken om de aanleg van grote cruseschepen mogelijk te maken. Na verdachtmakingen van betonrot werden de blokken weer verwijderd, maar die werden na enige tijd weer door nieuwe vervangen. Die zijn inmiddels weliswaar in het water verdwenen, maar werkzaamheden op de verzonken blokken verlopen zo traag dat het nog geruime tijd zal duren voordat wandelaars op het Foro Vittorio Emanuele II hun fraaie vrije uitzicht terug hebben.